foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Omówienie wyników ankiety dotyczącej infrastruktury turystycznej terenów Jeziora Mucharskiego i okolicznych gmin. 

ico 44 297599eaW dniach 22.12.2014 – 07.01.2015 udostępniona była ankieta „Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Mucharskiego”. Wypełniło ja 227 osób. Ponad 30% respondentów było z Gminy Mucharz, 16 % ze Stryszowa, 8 % Lanckorony. Wśród osób zaklasyfikowanych jako „Inne” ponad połowa była z Wadowic.

 

"Z wodą za pan brat"

 Stowarzyszenie PHARI we współpracy z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR przygotowało program pt.: „Z wodą za pan brat” skierowany do dzieci oraz młodzieży do 16 roku życia, którego głównym założeniem jest edukacja podopiecznych w zakresie bezpiecznego oraz konstruktywnego spędzania wolnego czasu nad akwenami wodnymi.

Program w swym pełnym wymiarze edukuje młodzież z zakresu zasad korzystania z akwenów wodnych pod kątem bezpieczeństwa, higieny, ekologii, a także proponuje formy aktywnego wypoczynku, szeroko pojętej turystyki wodnej (opartej przede wszystkim na żeglarstwie) lub sportu związanego z wodą. Co ważne program zajęć opracowany jest w całości wraz z kadrą Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR, dzięki czemu młodzież jest edukowana  w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom a przede wszystkim z zakresu współżycia oraz współdziałania w grupie.

Pogoda

Mucharz

Sponsorzy