Stanica Żeglarska Phari

W 2013 roku zarząd stowarzyszenia Phari rozpoczął  współpracę z władzami gmin Mucharz, Stryszów, Zembrzyce w ramach popularyzacji żeglarstwa oraz bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi. W wyniku współpracy powstała koncepcja stworzenia zaplecza dydaktyczno-szkoleniowego Stowarzyszenia Phari w postaci “Stanicy Żeglarskiej Phari”.

Projekt “Stanicy Żeglarskiej Phari ” w pełni wpisuje się w politykę horyzontalną gmin Mucharz,Stryszów, Zembrzyce na terenie których powstac ma nowy zbiornik wodny Jezioro Mucharskie. Na podstawie współpracy z gminą Mucharz oraz zawartym z wójtem Gminy porozumieniem pt. „Partnerstwo na rzecz społeczności lokalnej gminy Mucharz, gmin ościennych oraz rozwoju potencjału rekreacyjno-turystycznego regionu ” w ramach którego wójt gminy zobowiązał się do przydzielenia gruntów pod stanica żeglarska, stowarzyszenie zgłosiło projekt stanicy do gminy który został pomyślnie zweryfikowany przez gminy Mucharz, Stryszów i Zembrzyce oraz wpisana do projektu “Plan rozwoju zbiornika wodnego Świnna Poręba – jezioro Mucharskie na lata 2016-2023” który został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu ( Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych) poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej służącej zarówno społeczeństwu lokalnemu jak i sprzyjające podniesieniu atrakcyjności turystycznej.

Zbiornik ” Jezioro Mucharskie” na chwile obecną jest w ostatniej fazie tworzenia a mianowicie w Grudniu 2016r. rozpoczęty został proces zalewania.

Proces ten ma trwać około rok.

Więcej informacji na temat Jeziora Mucharskiego:

www.jezioromucharskie.pl

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

Wspierają nas

  • ProfesjonalneWspinanie.pl
  • CharterNavigator
  • TawernaSkipperów
  • Centrum fotelików
  • Fighter Shop