Misję członków stowarzyszenia Phari  najlepiej określają cele zawarte w statucie:

Organizowanie zajęć, obozów, wycieczek, imprez sportowych, zlotów oraz innych form wypoczynku i rekreacji z udziałem zajęć sportowych mających na celu edukację prospołeczną oraz proekologiczną

Organizowanie zajęć edukacyjnych oraz szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z zakresu sportu, turystyki i kultury fizycznej

Popularyzowanie sportu i turystyki wśród wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo itp

Organizacja warsztatów, wykładów mających na celu kształtowanie pozytywnych relacji w społeczeństwie.

Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem i edukacją społeczeństwa obywatelskiego w zakresie komunikacji międzyludzkiej, ekologii, sportu i turystyki.

Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia

Prowadzenie wszelkich niezbędnych działań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także działalności integrującej z osobami niepełnosprawnymi

Prowadzenie działań mających na celu profilaktykę uzależnień

Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności na rzecz czystych rzek i zbiorników wodnych poprzez propagowanie sportów ekologicznych, będących naturalną ochroną czystości wód.

Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Organizowanie imprez okolicznościowych i sportowych

Organizowanie kursów, szkoleń dla kadry nauczycielskiej, opiekuńczej i wychowawczej.

 

Wspierają nas

  • ProfesjonalneWspinanie.pl
  • CharterNavigator
  • TawernaSkipperów
  • Centrum fotelików
  • Fighter Shop
  • Sailing Pro