Kurs na patent sternik motorowodny

Opis kursu motorowodnego

Szkolenie na stopień sternika motorowodnego odbywa się w ciągu pięciu dni (poniedziałek-piątek) w godzinach 17-21 na terenie zalewu Bagry Wielkie w Krakowie przy ul. Kozia 30  oraz w sali wykładowej przy ul. Grochowej 42.

Zajęcia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Kursy rozpoczynają się w poniedziałki o godzinie 17.00 w sali wykładowej przy ul. Grochowej 42 .

Szkolenia zakończone są egzaminem państwowym na stopień sternika motorowodnego. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego w terminie wyznaczonym przez Polski Związek Motorowodny.

I. Część teoretyczna, wykłady poniedziałek – wtorek:

1)przepisy: prawo drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
2)budowa jachtów motorowych
3) silniki i układy napędowe: budowa ,obsługa i konserwacja silników, zasady rozruchu i zatrzymania silnika
4) teoria manewrowania jachtem motorowym
5) locja: znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, drogi wodne i budowle hydrotechniczne, mapy i przewodniki,
6) ratownictwa: wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, postępowanie w sytuacji “człowiek za burtą”, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
7) meteorologia: skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne
8) pomoce nawigacyjne
9) ochrona środowiska

II Część praktyczna, manewrowanie jachtem motorowym – środa – piątek:

1) rozruch silnika zimnego i ciepłego
2) pływanie kursem prostym i cyrkulacja, żegluga wypornościowa i w ślizgu
3) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzanie
4) manewry: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, “człowiek za burtą”, kotwiczenie,
podejście i odejście od boi
5) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie
3) praca w charakterze członka załogi
4) prace bosmańskie.

Uprawnienia sternika motorowodnego

 

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej .
Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW

Wymagania

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

– ukończenie 14 rok życia

– złożenie do PZMWiNW następujących dokumentów:

  • wniosku o wydanie patentu
  • zdjęcie 3,5×4,5 cm
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu
  • w przypadku osoby małoletniej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów

Podstawa prawna uprawnień Sternika Motorowodnego

 Cennik i terminy szkolenia motorowodnego

Wiosna-Lato-Jesień 2017

 

Nazwa Kursu

Termin kursu

Cena Kursu (zł)

Kurs Motorowodny ( KM1)03-04-2018 – 07-04-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM2)16-04-2018 – 20-04-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM3)30-04-2018 – 04-05-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM4)14-05-2018 – 18-05-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM5)28-05-2018 – 01-06-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM6)11-06-2018 – 15-06-2018550  zł
Kurs Motorowodny ( KM7)25-06-2018 – 29-06-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM8)09-07-2018 – 13-07-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM9)23-07-2018 – 27-07-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM10)06-08-2018 – 10-08-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM11)20-08-2018 – 24-08-2018550 zł
Kurs Motorowodny ( KM12)03-09-2018 – 07-09-2018550 zł

                                  

Koszty egzaminu oraz wydania patentu sternika motorowodnego:

  • 250 + 50 PLN –  od osoby dorosłej
  • 125 + 25 PLN – od osoby uczącej się do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

Kurs obejmuje 5 spotkań:

poniedziałek, wtorek w godzinach 17-20 teoria

środa, czwartek, piątek 15-19 praktyka: środa, czwartek- Zalew Bagry, piątek- rzeka Wisła

Rozpoczęcie kursów: poniedziałki, godzina 17, sala wykładowa ul. Grochowa 42

Egzamin: po zakończonym kursie.

Wspierają nas

  • Centrum fotelików
  • Fighter Shop
  • Sailing Pro