Stowarzyszenie Phari

O NAS

Nasze stowarzyszenie składa się z osób, których pasją jest żeglarstwo i którzy założyli je aby wraz z członkami przekazywać innym swoją wiedzę z tej dziedziny oraz wszelkich aktywności fizycznych.

Jesteśmy społecznością chętną do pomocy, dzielenia się własnymi doświadczeniami i nastawieni na realizację celów Stowarzyszenia PHARI.

Ze smutkiem obserwujemy, że dostęp do tej bogatej historycznie, obszernej naukowo, a zarazem kierującej się ogromnym wachlarzem zasad etycznych oraz moralnych, dziedziny sportu i rekreacji jaką jest żeglarstwo, jest mocno ograniczony dla dużej części społeczeństwa i często uważana jest ona za elitarną dziedzinę sportu. Dlatego poprzez swoje działania postanowiliśmy „odczarować” żeglarstwo a w szczególności ułatwić do niego dostęp.

Edukujemyw kierunku żeglarskim, organizujemy czas wolny od zajęć szkolnych, obozy wakacyjne, kursy i rejsy a także staramy się integrować poprzez wspólne zainteresowania i pasje.

Nasze działania kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych ze wszystkich środowisk, szczególny nacisk kładąc na społeczności których członkowie narażeni są na wykluczenie społeczne, pochodzą z rodzin biednych i ubogich lub przebywają w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki zaprezentowaniu i wytłumaczeniu społeczeństwu filarów kultury żeglarskiej oraz zachęceniu dzieci i młodzieży do uprawiania tej dziedziny sportu można w naszym przekonaniu pomóc w wychowaniu młodej części społeczeństwa, wpajając im odpowiednie wartości moralne, a przede wszystkim ograniczyć bądź całkiem zniwelować barierę społeczną oddzielającą osieroconą, trudną, bądź biedną młodzież od pozostałej części społeczeństwa.

Wierzymy, iż dzięki doświadczeniu zawodowemu oraz żeglarskiemu członków Stowarzyszenia PHARI, realizowane działania społeczne (możliwe dzięki pomocy organizacji wspierających oraz odpowiednich ministerstw dotujących), nie tylko mają ogromne szanse powodzenia, ale przede wszystkim są jak najlepiej rozumianym interesem społecznym.

Nasza baza znajduje się w Krakowie, co jednak nie ogranicza naszej działalności – działamy na terenie całej Rzeczpospolitej i wszędzie tam gdzie da się żeglować .