Zarząd Stowarzyszenia PHARI składa się z osób, których pasją jest żeglarstwo i którzy założyli stowarzyszenie aby wraz z członkami, przekazywać innym swoją wiedzę z tej dziedziny oraz wszelkich aktywności fizycznych, głównie związanych z wodą. Żeglarstwo jest jednym ze sportów które kształtują charakter, uczą współdziałania w grupie, odpowiedzialności, pokory oraz korzystania ze środowiska naturalnego. Członkowie stowarzyszenia to ludzie chętni do pomocy, dzielenia się własnymi doświadczeniami i nastawieni na wspieranie Zarządu w realizacji celów Stowarzyszenia PHARI.
Większość z członków stowarzyszenia zauważyło niestety, iż dostęp do tej bogatej historycznie, obszernej naukowo, a zarazem kierującej się ogromnym wachlarzem zasad etycznych oraz moralnych dziedziny sportu i rekreacji jaką jest żeglarstwo, jest mocno ograniczony dla większości społeczeństwa, a ona sama uważana jest za elitarną dziedzinę sportu. W związku z powyższym członkowie Stowarzyszenia PHARI podjęli decyzję aby działania stowarzyszenia (którego głównym celem jest edukacja młodzieży w kierunku żeglarskim, organizacja czasu wolnego od zajęć szkolnych, obozów wakacyjnych i wyjazdów tematycznych, a także integracja poprzez wspólne zainteresowania i pasje) ukierunkować na dzieci i młodzież z rodzin ubogich i biednych, narażonych na wykluczenie społeczne czy przemoc oraz domów dziecka i ośrodków wychowawczych.
Dzięki zaprezentowaniu i wytłumaczeniu społeczeństwu filarów kultury żeglarskiej oraz zachęceniu dzieci i młodzieży do uprawiania tej dziedziny sportu można w naszym przekonaniu pomóc w wychowaniu młodej części społeczeństwa, wpajając im odpowiednie wartości moralne, a przede wszystkim ograniczyć bądź całkiem zniwelować barierę społeczną, która oddziela osieroconą, trudną, bądź biedną młodzież od pozostałej części społeczeństwa. Wierzymy, iż dzięki doświadczeniu zawodowemu oraz żeglarskiemu członków Stowarzyszenia PHARI realizacja głównych założeń i celów stowarzyszenia przy pomocy organizacji wspierających oraz odpowiednich ministerstw dotujących
działania społeczne, nie tylko mają ogromne szanse powodzenia, ale przede wszystkim są jak najlepiej rozumianym interesem społecznym.
Terenem działania Stowarzyszenia PHARI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwo małopolskie i gmina Mucharz (zapis w statucie Stowarzyszenia).
Dotychczasowe działania podjęte przez Stowarzyszenie skierowane były przede wszystkim do mieszkańców gminy Mucharz z naciskiem na dzieci oraz młodzież i zostały pozytywnie przyjęte przez grupy docelowe. Jest to jednak niewielka część działalności jaką Stowarzyszenie chce zaoferować mieszkańcom gmin z terenów przyległych do powstającego zbiornika Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie oraz województwa małopolskiego. Pozytywnie do zrealizowanych działań oraz tych planowanych nastawione są władze gminy Mucharz, z którymi Zarząd Stowarzyszenia pozostaje w porozumieniu którego efektem jest m.in. podpisanie „Partnerstwa na rzecz społeczności lokalnej i gminy
Mucharz, gmin ościennych oraz rozwoju potencjału rekreacyjno-turystycznego regionu” oraz poparcie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie PHARI.

Wspierają nas

  • ProfesjonalneWspinanie.pl
  • CharterNavigator
  • TawernaSkipperów
  • Centrum fotelików
  • Fighter Shop