Zarząd stowarzyszenia

Skład zarządu Stowarzyszenia Phari:

Łukasz Cymer                  Prezes Stowarzyszenia Phari

Magdalena Skwara          v-ce Prezes ds. szkolenia

Paweł Szaniec                   v-ce prezes ds. technicznych

Magdalena Święch           skarbnik Stowarzyszenia Phari

Daniel Piszczek                członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Phari:

Joanna Korzeniak

Ewa Szaniec

Magdalena Cymer