CO ZABRAĆ ZE SOBA NA REJS?

CO ZABRAĆ ZE SOBA NA REJS?

UBEZPIECZENIE Jeżeli organizator rejsu tego nie zapewnia, uczestnicy rejsów powinni ubezpieczyć się od kosztów leczenia za granicą i lub posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Warto pamiętać, że posiadanie EKUZ nie gwarantuje zwrotu kosztów...